วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฮอยผู้ใด๋


ฮอยอันเกิดขึึ้นได้เพราะเหตุแห่งเวรกรรม
ที่กระทำนำกันส่งผลเห็นฮ้อนออนซอนนำ
ผู้กรรมใกล้กระทำดีใจเปิดสวยสดเทิดแต่ได้กรรมใกล้ใฝ่บุญกรรมแต่พุ้นผลแห่งหนหลัง
ซังแนวแนมบ่เห็นกรรมถืกเวรพาเกี้ยวเอาดีเดียวมาแก้ผลาคนแตกต่างสร้างกรรมดีหลีกไว้ฮอยใกล้ใฝ่แต่ดีบุญที่สร้างซาตินี่ผลักห่างกรรมเวรบุญพาเป็นไกลกรรมเก่าไลดีใกล้ทำลงไปดีด้วยอวยชัยได้พ้นเก่าเฮ็ดความดียู้ขึ้นเทินไว้หลีกเวรถึงสิหนีบ่เว้นเวรเก่ากรรมหนักความดีนำผลักไปสู่สวรรค์เป็นได้กระทำไปเพียรพร้อมออมเอาบ่ประมาทสิ่งอุบาทว์ห่างได้กรรมใกล้เผิ่นหลีกเองบุญเป็นเพลงสวรรค์พร้อมเทวดามองซอดดีตลอดซอดเซ้าฮอยเจ้าได้ส่อยซูฯ

ฮอยเกิดจากอยากฮู้เห็นเหตุหยังมีฮอยทั้งดีจบงามบ่คือมีพร้อมฮอยหลอมรวมเอาไว้ทั้งผลกับเหตุฮอยอาเพศเกิดขึ้นไผฮู้แล้วอยากถามฮอยบอกซ้ำผู้ได๋เฮ็ดหยังการณ์ฮอยสถานถามหาแหม่นอะไรมาพ้อฮอยไปพอเพียงเพื่อนถามทางได้ดั้นต่อฮอยผู้ใหญ่เฮ็ดไว้เด็กน้อยได้เฮ็ดตามฮอยได้ถามหาเพื่อนไปทางได๋พอกิ่นกิ่นฮอยยุพินแน่งน้อยอยากออยน้องพักเฮือนฮอยบอกเพื่อนให้ถามข่าวยามไกลฮอยผู้ไปทำงานห่างเฮือนหายหน้าอยากถามหาฮอยน้องป๋าผัวแล้วละบ่เถือได้พ้อพบหน้าได้ขอเจ้าไว้จอดใจ....ซั่นดอกนาฯ