วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฮอยผู้ใด๋

ฮอยผู้ใด๋ไปพ้อรอดูเบิ่งบ่ออก 
บอกผู้ใด๋กะบ่ได้ไผฮู้บอกแหน่นา
ฮอยยาวใหญ่ไปหน้าหาฮอยก่อนบ่มีเห็น
เป็นตาหัวฮอยไผใหญ่ยาวทางข้าง
เบิ่งเผิ่นวางฮอยไว้ผู้ใดน้อเฮ็ดฮ่อม
ซอมเบิ่งทางซ้ายเบี้ยวขวาจ้อยยกฮิม
บายเบิ่งนิ่มฮอยเปิดทางปลาย
ลายกลางฮอยดั่งมือมาแต้ม
แนมสองซ้อนสะออนฮอยผู้เผิ่นหย่าง
ผู้สอางค์เติบตี้ฮอยนี่ข่อยเงิดหลาย
หิ่นตรองไปกะพอแล้วแนวฮอยบ่เห็นหุ่น
หรือฮอยคุณผู้เท่เทเท้าให้เผิ่นเห็นบ่
อยากเว้นเป็นฮอยเกิดเฮียงทางคึดเห็นนางตามมาผู้เทวดาสร้าง
ได้แต่หวังระวังเว้าเอาหยังจริงอ้างเผิน
ตกแต่เพลินคิดพ้อสิรอไว้ก่อนเวรฯ